Hepatitis virus

In the immune-compromised

Voor moleculair bioloog Dr. Suzan Pas maakten we het omslag voor haar proefschrift ‘Hepatitis E virus in the immune-compromised patient’.